EESTI MEISTRIVÕISTLUSED CYCLO-CROSS´IS

UCI CN CX
13. oktoober 2018
Saue vald, Koidu küla , Harjumaa.

JUHEND

1. KORRALDUS
Võistluse korraldaja on MTÜ Klubi Spordipartner koos Eesti Jalgratturite Liiduga. Võistlused viiakse läbi vastavalt UCI CX määrustele ja EJL võistlusreglemendile.

2. AEG JA KOHT
Võistlus toimub laupäeval, 13. oktoobril 2018. a Saue vallas, Koidu külas Harjumaal. Võistluskeskus asub Koidu külas (Saunapunktis), aadressil Nõuma talu, Koidu küla, Saue vald, Harjumaa, 76418.

3. OSALEJAD
Eesti Meistrivõistlustel (EMV) ja esivõistlustel on osalemisõigus vaid kehtivat litsentsi omavatel ratturitel.
EMV viiakse läbi järgmistele vanuseklassidele:

M16/N16 2002-2003
MJ/NJ 2000-2001
MU/NU 1996-1999
ME/NE 1995 ja varem sündinud
Seenior 1 1979-1988
Seenior 2 1969-1978
Seenior 3 1964-1968
Seenior 4 1959-1963
Seenior 5 1954-1958

Eesti esivõistlused viiakse läbi võistlusklassis Sport 1988-1998.

4. REGISTREERIMINE

Eelregistreerimine toimub läbi portaali www.sportos.eu ja lõpeb neljapäeval, 11. oktoobril 2018. a. kell 24.00.
Võistlejate litsentside kontroll toimub EJL sekretariaadis eelülesandmise põhjal.
Startijate lõplik kinnitamine toimub võistluskeskuses laupäeval, 13. oktoobril kell 08.30-9.30 ja stardimaterjalide väljastamine kell 8.30-16.00.
Võistlejad, kes on osalenud/osalevad Soudal CX karikasarjas, kasutavad samu numbreid, mis neile karikasarjas osalemiseks välja anti.

NB! Võistlejad, kes on nõuetekohaselt eelregistreeritud ja kelle puudumisest pole võistkonna esindaja startijate lõpliku kinnitamise ajal sekretariaati teavitanud, sisestatakse ametlikku startijate nimekirja.
Vastavalt UCI CR art. 1.2.055 karistatakse ametlikus startijate nimekirjas olevat võistlejat mittestartimise eest rahatrahviga 50 eurot.
Tervislikel põhjustel tohib võistlejale mittestartimise loa (või korralduse) anda võistluste arst.

5. STARDIMAKSUD
M/N16 – 10 EUR
M/NJ – 10 EUR
M/NU, M/NE, Sport, Sen 1-5 – 15 EUR

Stardimakse saab tasuda koos eelregistreerimisega portaali www.sportos.eu kaudu kuni neljapäeva, 11. oktoobri kella 24.00-ni või kohapeal sekretariaadis sularahas. Võistluspäeval sularahas tasumisel on osavõtumaks 20 eurot võistleja kohta olenemata vanuseklassist.

6. PAREMUSJÄRJESTUSE SELGITAMINE
Võistlejate paremusjärjestus selgitatakse võistlusmaa läbimiseks kulunud aegade põhjal.
Võistlusklassides NE/NU, ME/MU ja MJ antakse punkte UCI individuaalse edetabeli jaoks vastavalt UCI määrustele järgmiselt:

UCI reiting

Koht Mehed/Naised “Eliit” Mehed “Juuniorid”
1 100 30
2 60 20
3 40 15
4 30 12
5 25 10
6 20 8
7 15 6
8 10 4
9 5 2
10 3 1
11 x x

EJL reiting
CYCLO – CROSS
KOHT EK
1.      50
2.      30
3.      20
4.      15
5.      12
6.      10
7.      7
8.      5
9.      3
10.    1
11.     1
12.    …

7. VÕISTLUSKESKUS
Võistluskeskus on avatud stardipaigas laupäeval, 13. oktoobril 2018. a. kell 08.30-18.30.
Võistkondade esindajad saavad võistlejate numbrid ja stardimaterjalid kätte 13. oktoobril kell 08.30-16.00 sekretariaadist.
Võistkondade esindajate koosolek kohtunike kogu liikmete osavõtul toimub 13. oktoobril kell 10.00 võistluskeskuses.

8. RAJAINFO
Võistlussõidud toimuvad 2,5 km pikkusel ringil. Rada tähistatakse kaks nädalat enne starti. Rajaskeem ja profiil on kättesaadavad siin.

Kokkuleppel korraldajaga on võimalik rajaga tutvuda võistluseelsel nädalal.

Võistluspäeval on võistlusrada soojenduseks avatud kell 8.00–10.45 ja 14.30-15.10.
Võistluste ajal on võistlusrajal soojendus ja treenimine keelatud.

9. AJAKAVA

Tegevus Kellaaeg Võistlusklass Kestus
Osavõtjate kinnitamine 08.30 – 09.30
Stardimaterjalide väljastamine 08.30 – 16.00
Esindajate koosolek 10.00
I start 11.00 – 11.45 Sport, S1, S2 40 min
II start 12.00 – 12.35 M/N16 30 min
III start 12.45 – 13.15 S3, S4, S5 25 min
IV start 13.30 – 14.10 MJ 40 min
Autasustamine, soojendus rajal 14.15 – 14.45 Sport, S1, S2, S3, S4, S5, M/N16, MJ 30 min
V start 14.45 – 15.30 NE, NU, NJ 40 min
VI start 15.45 – 17.00 MU, ME 60 min
Autasustamine 17.00 – 17.30 NE, NU, NJ, MU, ME 30 min

10. STARDI KORRALDUS
Võistlejate starti kutsumise järjekorra aluseks on UCI CX reeglid. Starti kutsutakse vastavalt UCI 2018. a jooksvale reitingule ning järgmisena arvestatakse Soudal Eesti CX karikasarja tulemusi kolme etapi kokkuvõttes.

11. AJALIMIIT
Võistlejad, kes kaotavad liidrile enam kui ringiga enne 60% distantsi läbimist, ei saa kohta lõpuprotokollis.
Võistlusel rakendatakse 80% reeglit vastavalt UCI CX reeglitele.

12. AUTASUSTAMINE
EMV-l esikohale tulnud EJL litsentsiga jalgratturile omistatakse vastava vanuseklassi Eesti Vabariigi 2018. aasta meistri nimetus ja teda autasustatakse EJL kuldmedali ja diplomiga. Ühtlasi autasustatakse ME, NE, MU, NU, MJ ja NJ klasside Eesti meistreid meistrisärgiga EJL reglemendi alusel.
II ja III kohale tulnud EJL litsentsi omavaid jalgrattureid autasustatakse vastavalt hõbe- ja pronksmedali ning diplomiga.
Sport võistlusklassi Eesti esivõistluste kolme paremat autasustatakse medali ja diplomiga.

Ametlikust autasustamistseremooniast peavad osa võtma kõik läbiviidud aladel auhinnakohtadele tulnud sportlased. Autasustamisele mitteilmunud sportlased kaotavad õiguse auhindadele ja neid võidakse karistada rahatrahviga vastavalt UCI võistlusmäärustele.

13. TEHNILINE ABI JA TOITLUSTAMINE
Võistkondadel on õigus saata oma esindaja koos vahetusrataste, tööriistade ja tagavaraosadega jms-ga tehniliseks abiks ettenähtud tähistatud punkti. Tehnilisse tsooni sisenemiseks tuleb sekretariaadist küsida kaelakaart, kõrvaliselt isikutel ei ole tsooni sisenemine lubatud.

14. MEDITSIINILILE ABI
Meditsiinilist abi osutatakse võistluse stardi- ja finišipaigas.

15. ANTI-DOPING
Eesti Meistrivõistlustel kehtivad UCI ja Eesti dopinguvastased reeglid ning SA-l Eesti Antidoping on õigus läbi viia dopingukontrolli kõikide osalejate seas. Täpsem info aadressil http://www.antidoping.ee.

16. PROTESTID, KARISTUSED
Proteste võetakse vastu kuni 30 minutit pärast vastava võistlusstardi võitja lõpetamist.
Võistlustel kohaldatakse karistusi vastavalt UCI määrustele.
Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab kohtunike kogu lähtuvalt UCI määrustest.

17. MUU INFO
Korraldaja tagab võistluste ajaks toitlustuse ja jalgrataste pesu.
Korraldaja: MTÜ Klubi Spordipartner.
Võistluste direktor Jüri Savitski, tel +3725251785,  e-mail rattapood@gmail.com
Tõnu Tõnov, tel +37258173732
Peakohtunik Madis Lepajõe, tel +3725178562
Peasekretär Raivo Rannamets, tel +3725038538